เครื่องบดกาแฟพร้อมถังพักผงกาแฟระบบอิเล็กทรอนิกส์

มีหน้าจอ LCD แบบสัมผัสขนาด มีจอแสดงผลสีขนาดใหญ่ และใช้งานง่ายมากขึ้น. เพื่อแสดงสถิติปริมาณการบริโภคกาแฟ และสถานะหินบดบนหน้าจอ
การบดกาแฟเมื่อต้องการชง ระบบปรับตั้งปริมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตั้งปริมาณเป็นหนึ่งหรือสองเท่าได้โดยอิสระ
แนะนำสำหรับบาร์ที่มีอัตราการบริโภคปานกลาง/สูง

เชิญพบกับเครื่องบดจ่ายกาแฟรุ่นใหม่ล่าสุด XGi:

สีที่มีให้เลือก:

tabella_colori
design_piotitotoso