Archives

F71 KE XGi

ข้อมูลทางเทคนิค

 • การปรับปริมาณการจ่ายกาแฟ:  ในหน่วยกรัม
 • การปรับความละเอียดในการบดแบบ Micrometric ด้วยวงแหวน: ต่อเนื่อง
 •  การเคลือบ: มาตรฐาน
 • โช้ค: ปรับได้
 •  กำลังไฟ: 850 วัตต์
 •  ชนิดใบมีด: โค้ง
 •  เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด: Ø 71 มม.
 •  ความเร็วของใบมีด: 300/นาที (50 เฮิรตซ์) – 1300/นาที (60 เฮิรตซ์)
 • ความจุของโถใส่เมล็ดกาแฟ: 1,5 กก.
 •  น้ำหนักสุทธิ: 25 กก.
 • ขนาด: 255x700x310 มม.
หมายเหตุ
 • พัดลมทำความเย็นมอเตอร์จะถูกเปิดใช้งานแบบอิเล็กทรอนิกส์

F83 E XGi

ข้อมูลทางเทคนิค

 • การปรับปริมาณการจ่ายกาแฟ: ในหน่วยกรัม
 • การปรับความละเอียดในการบดแบบ Micrometric ด้วยวงแหวน: ต่อเนื่อง
 • การเคลือบ: มาตรฐาน
 • ส้อม: สามารถปรับได้พร้อมมีที่รอง
 • กำลังไฟ: 650 วัตต์
 • ชนิดใบมีด: เรียบ
 • เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด: Ø 83 มม.
 • ความเร็วของใบมีด: 1350/นาที (50 เฮิรตซ์) – 1550/นาที (60 เฮิรตซ์)
 • ความจุของโถใส่เมล็ดกาแฟ: 1,5 กก.
 • น้ำหนักสุทธิ: 20 กก.
 • ขนาด: 255x700x310 มม.

F64 EVO XGi

ข้อมูลทางเทคนิค

 • การปรับปริมาณการจ่ายกาแฟ: ในหน่วยกรัม
 • การปรับความละเอียดในการบดแบบ Micrometric ด้วยวงแหวน: ต่อเนื่อง
 • การเคลือบ: มาตรฐาน
 • ส้อม: สามารถปรับได้พร้อมมีที่รอง
 •  กำลังไฟ: 350 วัตต์
 • ชนิดใบมีด: เรียบ
 •  เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด: Ø 64 มม.
 •  ความเร็วของใบมีด: 1350/นาที (50 เฮิรตซ์) – 1550/นาที (60 เฮิรตซ์)
 • ความจุของโถใส่เมล็ดกาแฟ: 1,5 กก.
 • น้ำหนักสุทธิ: 18 กก.
 • ขนาด: 255x635x320 มม.
หมายเหตุ
 • พัดลมทำความเย็นมอเตอร์จะถูกเปิดใช้งานแบบอิเล็กทรอนิกส์

F64 E XGi

ข้อมูลทางเทคนิค

 • การปรับปริมาณการจ่ายกาแฟ: ในหน่วยกรัม
 • การปรับความละเอียดในการบดแบบ Micrometric ด้วยวงแหวน: ต่อเนื่อง
 • การเคลือบ: มาตรฐาน
 • ส้อม: สามารถปรับได้พร้อมมีที่รอง
 •  กำลังไฟ: 350 วัตต์
 • ชนิดใบมีด: เรียบ
 •  เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด: Ø 64 มม.
 •  ความเร็วของใบมีด: 1350/นาที (50 เฮิรตซ์) – 1550/นาที (60 เฮิรตซ์)
 • ความจุของโถใส่เมล็ดกาแฟ: 1,5 กก.
 • น้ำหนักสุทธิ: 18 กก.
 • ขนาด: 255x635x320 มม.

F71 KE

ข้อมูลทางเทคนิค

 •  การปรับความละเอียดในการบดแบบ Micrometric ด้วยวงแหวน: ต่อเนื่อง
 •  การเคลือบ: มาตรฐาน
 • ส้อม: สามารถปรับได้พร้อมมีที่รอง
 • การปรับปริมาณการจ่ายกาแฟ: ในหน่วยวินาที
 •  กำลังไฟ: 850 วัตต์
 •  ชนิดใบมีด: โค้ง
 •  เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด: Ø 71 มม.
 •  ความเร็วของใบมีด: 300/นาที (50 เฮิรตซ์) – 300/นาที (60 เฮิรตซ์)
 • ความจุของโถใส่เมล็ดกาแฟ: 1,5 กก.
 •  น้ำหนักสุทธิ: 20 กก.
 • ขนาด: 230x670x270 มม.
หมายเหตุ
 • พัดลมทำความเย็นมอเตอร์จะถูกเปิดใช้งานแบบอิเล็กทรอนิกส์

F63 KE

ข้อมูลทางเทคนิค

 •  การปรับความละเอียดในการบดแบบ Micrometric ด้วยวงแหวน: ต่อเนื่อง
 •  การเคลือบ: มาตรฐาน
 • ส้อม: สามารถปรับได้พร้อมมีที่รอง
 • การปรับปริมาณการจ่ายกาแฟ: ในหน่วยวินาที
 •  กำลังไฟ: 850 วัตต์
 •  ชนิดใบมีด: โค้ง
 •  เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด: Ø 63 มม.
 •  ความเร็วของใบมีด: 300/นาที (50 เฮิรตซ์) – 1300/นาที (60 เฮิรตซ์)
 • ความจุของโถใส่เมล็ดกาแฟ: 1,5 กก.
 •  น้ำหนักสุทธิ: 20 กก.
 • ขนาด: 230x670x270 มม.
หมายเหตุ
 • พัดลมทำความเย็นมอเตอร์จะถูกเปิดใช้งานแบบอิเล็กทรอนิกส์

F83 E

ข้อมูลทางเทคนิค

 • การปรับความละเอียดในการบดแบบ Micrometric ด้วยวงแหวน: ต่อเนื่อง
 • การเคลือบ: มาตรฐาน
 • ส้อม: สามารถปรับได้พร้อมมีที่รอง
 • การปรับปริมาณการจ่ายกาแฟ: ในหน่วยวินาที
 • กำลังไฟ: 650 วัตต์
 • ชนิดใบมีด: เรียบ
 • เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด: Ø 83 มม.
 • ความเร็วของใบมีด: 1350/นาที (50 เฮิรตซ์) – 1550/นาที (60 เฮิรตซ์)
 • ความจุของโถใส่เมล็ดกาแฟ: 1,5 กก.
 • น้ำหนักสุทธิ: 15 กก.
 • ขนาด: 230x670x270 มม.

F64 EVO

ข้อมูลทางเทคนิค

 • การปรับความละเอียดในการบดแบบ Micrometric ด้วยวงแหวน: ต่อเนื่อง
 • การเคลือบ: มาตรฐาน
 • ส้อม: สามารถปรับได้พร้อมมีที่รอง
 • การปรับปริมาณการจ่ายกาแฟ: ในหน่วยวินาที
 •  กำลังไฟ: 350 วัตต์
 • ชนิดใบมีด: เรียบ
 • เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด: Ø 64 มม
 •  ความเร็วของใบมีด: 1350/นาที (50 เฮิรตซ์) – 1550/นาที (60 เฮิรตซ์)
 • ความจุของโถใส่เมล็ดกาแฟ: 1,5 กก.
 • น้ำหนักสุทธิ: 13 กก.
 • ขนาด: 230x615x270 กก
หมายเหตุ
 • พัดลมทำความเย็นมอเตอร์จะถูกเปิดใช้งานแบบอิเล็กทรอนิกส์
f64e immagine evidenza

F64 E

ข้อมูลทางเทคนิค

 • การปรับความละเอียดในการบดแบบ Micrometric ด้วยวงแหวน: ต่อเนื่อง
 • การเคลือบ: มาตรฐาน
 • ส้อม: สามารถปรับได้พร้อมมีที่รอง
 • การปรับปริมาณการจ่ายกาแฟ: ในหน่วยวินาที
 •  กำลังไฟ: 350 วัตต์
 • ชนิดใบมีด: เรียบ
 • เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด: Ø 64 มม
 •  ความเร็วของใบมีด: 1350/นาที (50 เฮิรตซ์) – 1550/นาที (60 เฮิรตซ์)
 • ความจุของโถใส่เมล็ดกาแฟ: 1,5 กก.
 • น้ำหนักสุทธิ: 13 กก.
 • ขนาด: 230x615x270 กก

F4 E nano

ข้อมูลทางเทคนิค

 • การปรับความละเอียดในการบดแบบ Micrometric ด้วยวงแหวน: ต่อเนื่อง
 • การเคลือบ: มาตรฐาน
 • ส้อม: สามารถปรับได้พร้อมมีที่รอง
 • การปรับปริมาณการจ่ายกาแฟ: ในหน่วยวินาที
 • กำลังไฟ: 250 วัตต์
 • ชนิดใบมีด: เรียบ
 • เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด: Ø 58 มม.
 • ความเร็วของใบมีด: 1400/นาที (50 เฮิรตซ์) – 1600/นาที (60 เฮิรตซ์)
 • ความจุของโถใส่เมล็ดกาแฟ: 500 ก.
 • น้ำหนักสุทธิ: 11 กก.
 • ขนาด: 169x473x240 มม.