T85

ย้อนกลับไปเมื่อต้นทศวรรษที่ 1980 ฟิโอเรนซาโต้ได้เปิดตัวเครื่องบดจ่ายกาแฟแบบจ่ายโดสเดียวเครื่องแรก ณ เวลานั้น อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ได้ถูกคิดค้นขึ้น แต่เครื่องบดกาแฟรุ่นนี้ผลิตออกมาแบบมีมอเตอร์สองตัว ตัวหนึ่งสำหรับจ่ายโดสเดียว และอีกตัวสำหรับจ่ายสองโดสซึ่งเป็นระบบไฟฟ้ากลไกทั้งหมดและมีตัวตั้งเวลาด้วยมือ

ด้วยเครื่องรุ่นนี้ อิเล็กทรอนิกส์จึงเริ่มมีขึ้น