NEW MODEL XGR - thinking in grams
LA TECNOLOGIA È AL SERVIZIO DELLA PRECISIONE
รุ่นใหม่
Tubo estraibile per facilitare la pulizia
ใหม่มีหน้าจอหน้าจอระบบสัมผัส
มีหน้าจอหน้าจอระบบสัมผัส
พร้อมเทคโนโลยี CapSense
การปรับตั้งความละเอียดในการบดด้วยระบบไมโครเมตริกแบบต่อเนื่อง
การปรับตั้งความละเอียดในการบดด้วยระบบไมโครเมตริกแบบต่อเนื่อง
ระบบเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์
ระบบเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์
ได้รับความเชื่อถืออย่างสูงมายาวนาน
กาแฟที่คั่วบดแล้วให้รสชาติที่เหนือกว่า
กาแฟที่คั่วบดแล้วให้รสชาติที่เหนือกว่า
เพื่อความสุขทุกๆ วัน
NEW MODEL XGR - thinking in grams
รุ่นใหม่
Tubo estraibile per facilitare la pulizia
ใหม่มีหน้าจอหน้าจอระบบสัมผัส
มีหน้าจอหน้าจอระบบสัมผัส
พร้อมเทคโนโลยี CapSense
การปรับตั้งความละเอียดในการบดด้วยระบบไมโครเมตริกแบบต่อเนื่อง
การปรับตั้งความละเอียดในการบดด้วยระบบไมโครเมตริกแบบต่อเนื่อง
ระบบเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์
ระบบเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์
ได้รับความเชื่อถืออย่างสูงมายาวนาน
กาแฟที่คั่วบดแล้วให้รสชาติที่เหนือกว่า
กาแฟที่คั่วบดแล้วให้รสชาติที่เหนือกว่า
เพื่อความสุขทุกๆ วัน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ยอดนิยมเพื่อประสิทธิภาพและความมีสไตล์

ผลิตภัณฑ์ FIORENZATO ทำงานได้ดีเยี่ยมแม้จะอยู่ในสภาวะงานหนัก เมื่อต้องชงกาแฟในปริมาณมาก นอกเหนือจากความสามารถในเรื่องตรวจสอบการบดอย่างสม่ำเสมอ
ใช้งานง่าย วางใจได้ในการทำงาน และทนทาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เครื่องหมายการค้านี้ได้รับการยอมรับในระดับโลกแล้ว ผลิตภัณฑ์นี้ยังมีดีไซน์สวยหรู ทำให้ดูเด่นสะสุดตาในบาร์และร้านอาหารมีระดับ
ด้วยคุณสมบัติสำคัญที่กล่าวไปแล้วควบคู่กับระดับเสียงที่ต่ำในการทำงาน ทำให้เครื่องชงกาแฟ-ถังพักผงกาแฟ FIORENZATO เป็นอุปกรณ์ในการทำงานที่ทรงคุณค่าสำหรับกลุ่มผู้ใช้ระดับมืออาชีพในบาร์
คุณสมบัติที่เป็นเครื่องรับประกันความสามารถด้านต่างๆ นี้เป็นผลพวงของประสบการณ์ที่ยาวนาน และการวิจัยเพื่อค้นคว้าหาเทคโนโลยีและรูปแบบที่งดงามมาเป็นลำดับ

News

21-23 June 2018

World of Coffee 2018 – Amsterdam, Holland

Present at “World of Coffee – Amsterdam 2018”, the essential event for coffee professionals.

...read more

2017

NUOVI XGi Macinadosatori elettronici

LA TECNOLOGIA È AL SERVIZIO DELLA PRECISIONE NEI MODELLI “smart” XGi : LA DOSE DI CAFFÈ DIVENTA UNA COSTANTE FISSA CHE NON CAMBIA NEL TEMPO!

...read more

Video

Contenuto non disponibile
Consenti i cookie cliccando su "Accetta" nel banner"

Newsletter

Stay up-to-date


Subscribe to our NEWSLETTER

This site does NOT use cookies profiling but only technical and third parties cookies to give you a better browsing experience. By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies. More information

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi